Information

Due to inactivity you will be automatically logged out, when the timer below expires. Click "Extend session" in order to extend the session for another 30 minutes.

Automatic log out in:

Tip: If you want to avoid being logged out automatically due to inactivity, enable the "Remember me"-option the next time you login.
The option is placed below the password field on the login page.

Frontpage
Back
Back
Common
Buyer
Tenders

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Rambergveien 9
Postboks 2014, 3103 Tønsberg

3115 TØNSBERG
Norway
VAT number: 974760983

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Tender status
 TypeTitleClosing Date
Tender
2011 4626 Prekvalifisering rammeavtale grafiske tjenester
Expired (4/27/2011 12:00 PM)
Tender
2011/4320 Rammeavtale telefoni – Abonnements-/trafikktjenester og mobiltelefoner/tilhørende utstyr
Expired (4/26/2011 12:00 PM)
Tender
2011/1689 Dieselrenseutstyr - etablering av rammeavtale
Expired (5/11/2011 12:00 PM)
Tender
2011/3343 Vann- og avløpssystemer - etablering av rammeavtale
Expired (5/13/2011 12:00 PM)
Tender
2011/5583 Rammeavtale for bistand til vedlikehold av DSBs eksisterende malsett
Expired (5/2/2011 12:00 PM)
High Contract Award
2011/11740. Cleaning services at DSB's main office.
High Tender
2011/11607 Brannvernmateriell til Sivilforsvaret
Expired (11/28/2011 12:00 PM)
Medium value Tender
2011/11743 Kantinedrift ved DSBs hovedkontor
Expired (11/21/2011 12:00 PM)
High Contract Award
2011/11607 Fire protection material for the Civil Defence
Medium value Tender
2011/12633 Etablering av rammeavtale for tilhengere til Sivilforsvaret
Expired (11/29/2011 12:00 PM)
Low value Tender
2011/12361 Verktøy for gjennomføring av elektroniske spørreundersøkelser
Expired (12/12/2011 12:00 PM)
Low value Tender
2011/13743 Rammeavtale for levering av dekk og felger til direktoratets kjøretøyer og tilhengere
Expired (12/15/2011 12:00 PM)
High Tender
2012/2160 Driftsavtale DSBs nettsider
Expired (8/21/2012 12:00 PM)
High Tender
2012/6492 Konsulentbistand for gjennomføring av tre delprosjekter ifm. farlig gods
Expired (8/20/2012 12:00 PM)
High Tender
2012/3753 Rammeavtale for levering av kommunikasjonsutstyr
Expired (8/22/2012 12:00 PM)
Medium value Tender
2012/3443 Konsulentbistand ifm. analyse av arbeidsprosesser og systemer
Expired (8/21/2012 12:00 PM)
High Tender
2012/4507 Rammeavtale for transport- og spedisjonstjenester
Expired (9/3/2012 12:00 PM)
High Tender
2012/4699 Rammeavtale for levering av translatørtjenester
Expired (8/23/2012 12:00 PM)
Medium value Contract Award
2012/2936 Avfallshåndtering av Norges brannskole, Tjeldsund
High Tender
2012/8082 Skogbrannhelikoptertjenester
Expired (10/22/2012 12:00 PM)
[1]23456789
Mercell Holding AS • Karihaugveien 89 • 1086 OSLO • • +47 21 01 88 00