Information

Due to inactivity you will be automatically logged out, when the timer below expires. Click "Extend session" in order to extend the session for another 30 minutes.

Automatic log out in:

Tip: If you want to avoid being logged out automatically due to inactivity, enable the "Remember me"-option the next time you login.
The option is placed below the password field on the login page.

Want to receive tenders from both private and public sector on e-mail every morning?
Free Trial
Tender
Contracting authority
Communication

Tilbudsindhentning vedr. levering af arbejdsbeklædning (vask og leje)

|

Vejle Kommune

Summary
Documents
Qualification demands
Requirements
Udbud.dk schema
The tender is assigned.
Version
Tender type
Tender
Delivery
Denmark
Opening date
11/18/2013 12:00 PM
Payment conditions
Given in inquiry document
Bid due date
11/18/2013 12:00 PM
Bid valid until
5/19/2014 4:00 PM
Deadline for questions
10/28/2013 9:00 AM
Publication date
11/13/2013 10:55 AM
Versions
Opdateret tilbudsliste pr. 13.11.13

Show all
Description
Udbuddet vedrører levering af arbejdsbeklædning (vask og leje) til de medlemskommuner af KomUdbud, som har forpligtet sig til at benytte den herved udbudte rammeaftale.‏‏‬‏‬‎‎‏‬‪‬‏‎‬‬‎‎‏‬‬
 
Once you have clicked the "Show interest" button in the toolbar, you will be able to download all tender documents using the "Download Zip" button in the "Import/Export" menu in the toolbar.
Files
Document
Documentation demands to suppliers organisation and legal position
Virksomhedsoplysninger – udfyld Bilag 2 – Virksomhedsbeskrivelse
Underskrevet erklæring om, at virksomheden ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene i artikel 45, stk. 1 og stk. 2, litra a-c og e-f i Udbudsdirektivet. Fortrykt formular er vedlagt som Bilag 3 - Tro og love erklæringer og skal benyttes ved tilbudsafgivelsen. Virksomheder, der er omfattet af en af udelukkelsesgrundene i Udbudsdirektivets artikel 45, stk. 1 og stk. 2, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte rammeaftale.
Udfyldt og underskrevet tro og love erklæring om, i hvilket omfang tilbudsgiver har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (jf. Finansministeriets lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997). Fortrykt formular er vedlagt som Bilag 3 – Tro og love erklæringer og skal benyttes ved tilbudsafgivelsen.
Documentation demands on suppliers economical and financial capacity
I muligt omfang, dvs. afhængigt af hvornår tilbudsgiver blev etableret eller startede sin virksomhed, oplysning om tilbudsgivers nøgletal i de seneste 3 afsluttede regnskabsår (fortrykt formular findes som bilag 4). Hvis tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, skal tilbuddet tilsvarende indeholde en beskrivelse af de pågældende enheders økonomiske og finansielle kapacitet.
Documentation demands to suppliers technical qualifications
Minimum standardlevels required
Minimumskrav for deltagelse er: 3 sammenlignelige referencer
Referenceliste over de betydeligste sammenlignelige leveringer der er udført i løbet af de sidste tre år, med beskrivelse af leverancerne og angivelse af kontaktpersoner. Udfyld bilag 5 referenceliste.
Name Type
1 Erklæring om overholdelse af mindstekrav Response required

Erklæring om overholdelse af mindstekrav, skal medsendes tilbuddet i udfyldt stand for de delaftaler som der bydes ind på

2 Udkast til indkøringsfase Response required

Udkast til indkøringsfasen (alle omfattede leveringssteder skal senest være indkørt pr. 31.12.2014), skal medsendes tilbuddet.

Tilbudsgiver skal i sit tilbud indregne opmåling, som skal finde sted på hver de leveringsadresser, der er oplyst på bilag 1. Tilbudsgiver skal garantere, at der afsættes den nødvendige tid til opmåling til den enkelte medarbejder, hvilket gælder, uanset om der er tale om almindelig opmåling eller opmåling til specialtilpasning af tøj til enkelte medarbejdere. Opmåling, herunder planlægning og afvikling af opmåling i forbindelse med opstart af aftalen, skal beskrives i udkastet.

3 Beskrivelse af sikring af nok tøj Response required

Tilbudsgiveren skal sammensætte løsningen således, at der altid er tøj nok til personalet på de enkelte leveringssteder. Ved puljeordning skal tilbudsgiver i samarbejde med den tøjansvarlige på det enkelte leveringssted løbende i kontraktperioden justere tøjbeholdningen, så der ikke er for meget/lidt på lager. Der er forskel på medarbejdernes arbejdsplaner i forhold til sammenhængende arbejdsdage og hel- og deltidsansatte mv. Mængden af tøj pr. medarbejder vil derfor variere efter ovenstående behov. Ligeledes vedr. sammensætning af beklædningspakkerne.Tilbudsgiver skal beskrive, hvorledes det sikres, at medarbejderne har tøj nok til deres vagter. Denne beskrivelse skal også tage hensyn til, at medarbejderne nogle gange kommer ud for uheld, som kan gøre, at de bliver nødt til at skifte tøj to gange på en dag.Yderligere er det tilbudsgivers ansvar at sørge for, at medarbejderne også har tøj i ferie og på helligdage dvs. det kan være nødvendigt med ændring af leveringsdag.

4 Beskrivelse af tre forskellige benlængder Response required

Ved puljetøj til senior Vejle skal der være bukser med 3 forskellige længder. Tilbudsgiver skal beskrive hvordan det håndteres

5 Beskrivelse af logopåsætning Response required

Leverandøren skal komme med den mest hensigtsmæssige løsning for påsætning af logo på de beklædningsdele der, der ud over skal være logo på. Logoet må ikke være generende for medarbejderen i arbejdssituationer.

Placering og størrelse i forhold til 3-i-1-jakken (kun på ryg) venligst se bilag 6.For storskjorte og fleece drejer det sig om et logo i brysthøjde i højre side.  Logoet vil som hovedregel være den enkelte kommunes hovedlogo. For nøjagtig mål og design af logo benyttes kommunernes designmanual, som der oplyses nærmere om ved kontraktindgåelse. Logo på overtøj (3-i-1-jakke) skal være tryk. Evt. option som reflekstryk.

6 Beskrivelse af udskiftning af beklædningsdele Response required

Leverandøren skal beskrive muligheden for, at der i løbet af kontraktperioden kan udskiftes enkelte dele af beklædningen (f.eks. t-hirts) i de forskellige områder (i forbindelse med den naturlige udskiftning pga. slitage mv.) til ny farve.

7 Tilbudsliste Response required

Ved tilbudsafgivelsen skal Tilbudslisten (Bilag 1) udfyldes.
Tilbuddet skal afgives i danske kr. ekskl. moms, men inkl. evt. afgifter og gebyrer. Der accepteres ikke tillæg eller gebyrer af nogen art. Alle forhold i udbudsmaterialet skal være indregnet i tilbuddet.

De tilbudte priser skal være vask og leje nettopriser pr. stk. beklædning pr. uge, leveret på anvist plads ekskl. moms se endvidere pkt. 3.11 i udbudsmaterialet.

Sender
Official name 
Mercell Danmark A/S
Street 
Slotsgade
Street Number 
18
Floor number
1
Postal code 
5000
City 
Odense C
Country
DK
Phone number +45 63133700
Url 
dk.mercell.com
E-mail address 
internal.support@mercell.com
Tender information
Tender title
Tilbudsindhentning vedr. levering af arbejdsbeklædning (vask og leje)
Url to extern tender material
http://permalink.mercell.com/41298928.aspx
Id at udbud.dk
0273-000190
Udbud.dk schema
1 - Goods and services of DKK 500,000 and above
Announcement date
11/13/2013 10:55 AM
Tender type
National tender
Tender kind 
Open procedure
Tender closing date
11/18/2013 12:00 PM
Tender is suitable for small suppliers
Criterias
Assignment criteria 
Most economically advantageous
Contract information
Purchasing on behalf of another entity
Contract detail
Contract type 
Services
Contract description
Udbuddet vedrører levering af arbejdsbeklædning (vask og leje) til de medlemskommuner af KomUdbud, som har forpligtet sig til at benytte den herved udbudte rammeaftale.
Additional description
Procedure: For at deltage i opgaven indsættes dette link i din internet browser: http://permalink.mercell.com/41298928.aspx Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på ikonet foroven: ”Meld din interesse”. Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger. Efter afsendelse af registreringen har du adgang til alle udbudsdokumenter. Du vil modtage login koder til www.mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud.
Delivery location (Nuts codes)
DK031
DK032
CPV Codes
98310000
18400000
Should contract sum be public
Estimated sum of contract 
60,000,000.00
Contracting authority
Authority type 
Municipality
Official name 
Vejle Kommune
Street 
Skolegade
Street Number 
1
Postal code 
7100
City 
Vejle
Country
DK
Phone number +45 76811734
Fax number+45 76444001
Url 
http://permalink.mercell.com/41298928.aspx
E-mail address 
mebsr@vejle.dk
Contact Person
First name 
Mette
Surname 
Brandt
Phone number +45 76811734
E-mail 
mebsr@vejle.dk
Tender facilitator
Name
Mercell Danmark A/S
Bid address
http://permalink.mercell.com/41298928.aspx
Contract various
Edited comments
Opdateret tilbudsliste pr. 13.11.13
Further comments
Komudbud tilbudsindhentning med deltagende kommuner: Odense, Sønderborg og Vejle.

Tilbudsindhentning vedr. levering af arbejdsbeklædning (vask og leje)

|

Vejle Kommune

Contracting authority
Skolegade 1
7100 Vejle
Denmark
VAT number: 29189900

Tilbudsindhentning vedr. levering af arbejdsbeklædning (vask og leje)

|

Vejle Kommune

Announcements

Spørgsmål og svar pr. 14.11.13

11/14/2013 3:23 PM

Spørgsmål og svar pr. 13.11.13 del 2

11/13/2013 12:09 PM

Spørgsmål og svar pr. 13.11.13

11/13/2013 10:57 AM

Spørgsmål og svar pr. 07.11.13

11/7/2013 2:58 PM
Se endvidere tilrettet tilbudsskema.

Referat fra spørgemøde, rettelsesblad og spørgsmål og svar pr. 29.10.13

10/29/2013 8:29 PM
Se endvidere tilrettet tilbudsskema.

Referat fra spørgemøde

10/24/2013 4:39 PM
Hermed 1. del af referat fra spørgemøde; der arbejdes med afklaring på øvrige spørgsmål, som forventes uploadet primo uge 44.

Spørgsmål og svar - 15.10.13

10/15/2013 12:31 PM
Import excel
Version changes
 
Mercell Holding AS • Karihaugveien 89 • 1086 OSLO • • +47 21 01 88 00